BRAINCOACH ĐÀO TẠO MARKETING THƯƠNG HIỆU & KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHO CÔNG TY NGỌC TÙNG

Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương mại Dịch vụ trải qua qua 15 năm xây dựng và phát triển, mạng lưới đại lý phân phối của Công ty ngày càng mở rộng: trước năm 2000 Công ty chỉ có 30 đại lý tiêu thụ tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì đến cuối năm 2006, Công ty đã phát triển trên 300 đại lý tiêu thụ, từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau và hiện tại với hơn 500 Đại lý cùng với hệ thống các Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện bao phủ trong cả nước. 

Năm đầu tiên (năm 2000), Công ty chỉ sản xuất - tiêu thụ được hơn 300 tấn sản phẩm các loại thì đến năm 2006 năng suất sản xuất đạt 2.298 tấn và đạt 4.546 tấn vào năm 2012. Hàng năm sản lượng sản xuất đều tăng, tính từ năm 2000 đến năm 2012, năng suất sản xuất đã tăng gấp 15 lần.

Ngày 20/10, BrainCoach đồng hành cùng công ty Ngọc Tùng SJC đào tạo: "Marketing Thương hiệu & Kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp” cho 60 chuyên viên Sales & Markeing.
Trong quá trình đào tạo có sự thảo luận sôi nổi về điểm cân bằng Giá (Price) sản phẩm và Value (giá trị) khách hàng nhận được từ việc mua sản phẩm của công ty.
Thực tế khách hàng không mua sản phẩm mà mua chuỗi giá trị (value chain) của công ty mang lại bao gồm lợi ích sản phẩm, sự hài lòng, đúng thời điểm, tiện lợi, hiệu quả.
Vậy các hoạt động nào của Sales & Marketing sẽ tạo ra chuỗi giá trị?
Đã được Giảng viên Lê Kim Tú (MBA)- CEO công ty RANDO chia sẻ trong ngày đào tạo.
Khi gia tăng chuỗi giá trị giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh và người tiêu dùng tin tưởng và sẽ sẵn sàng mua sản phẩm.
Nên việc mỗi nhân viên công ty phải nắm rõ chuỗi giá trị của công ty mình, đưa đến cho khách hàng giúp gia tăng lượng khách hàng mới và giữ được khách hàng trung thành cũng như giúp công ty phát triển.
Đội ngũ BrainCoach