Chương trình huấn luyện 1-1 là trợ thủ đắc lực cho CEO điều hành doanh nghiệp.