GIỚI THIỆU

BrainCoach là thành viên của BrainGroup, chuyên đào tạo và huấn luyện thực tiễn dành cho Doanh nghiệp, mang tinh hoa Quản trị thực hành đến với đội ngũ Quản lý Doanh nghiệp.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
  • Đào tạo (In- House tranning)
  • Huấn luyện (Coach)
  • Tư vấn (Consultant)
CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG:
Tầm nhìn

Trở thành tổ chức đào tạo, huấn luyện thực tiễn, hiệu quả nhất được cộng đồng Doanh nghiệp công nhận.

Sứ mệnh

Đồng hành cùng Doanh nghiệp đào tạo và huấn luyện thực tiễn,  giúp Doanh nhân và Doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững, khẳng định năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
3T: Tốc độ – Tận tâm – Trách nhiệm

Tốc độ Nhìn trước cơ hội, thực thi thần tốc

Tận tâm Phục vụ, giải pháp thực tiễn

Trách nhiệm Cam kết hiệu quả

Chúng tôi đã đạt được

22+

Năm kinh nghiệm

200+

Doanh nghiệp

60+

Chuyên đề

15,000+

Học viên


Copyright © 2020, Brain Coach, Inc.