BRAINCOACH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MUA HÀNG CHO TẬP ĐOÀN AJINOMOTO VIỆT NAM

Ngày 18 và 19/03/2021, BrainCoach đồng hành cùng công ty Ajinomoto Việt Nam hoàn tất khoá học Quản trị mua hàng (Procurement Management) cho hơn 30 nhân viên và cấp quản lý tại Tp.HCM. Khoá đào tạo đã diễn ra đầy năng lượng thông qua làm bài tập nhóm, phân tích tình huống, đóng vai giả lập và thực hành lập kế hoạch theo công việc thực tế....

Đào tạo Kỹ năng Bán hàng

Năng lực giám sát bán hàng. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Kỹ năng chốt sales hiệu quả. Kỹ năng chăm sóc khách hàng. Kỹ năng bán hàng B2B. Kỹ năng bán hàng B2C. Kỹ năng Tele- sales...

Đào tạo Kỹ năng Quản lý

Kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng quản lý nhân viên . Kỹ năng lập kế hoạch & báo cáo . Quản lý sự thay đổi. Kỹ năng tư duy & giải quyết vấn đề. Kỹ năng quản lý cấp trung. Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên. Kỹ năng giao việc và tạo động lực. Kỹ năng giao quyền. Giám sát công việc...

Đào tạo Marketing

Lập kế hoạch marketing hàng năm. Kế hoạch xây dựng thương hiệu. Xây dựng chính sách phân phối hiệu quả. Hoạch định chiến lược trade marketing. Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng. Xây dựng chiến lược marketing...

Đào tạo Phát triển nguồn Nhân lực

Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng & áp dụng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi (3ps). Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng dành cho cấp quản lý...

Đào tạo Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Kỹ năng ra quyết định. Kỹ năng quản lý thời gian. Quản lý công việc. Kỹ năng thuyết trình, chủ trì cuộc họp. Kỹ năng giải quyết xung đột. Kỹ năng xử lý phản đối, từ chối...

Đào tạo Sản xuất

Đánh giá và kiểm soát chất lượng. Quản lý chuỗi cung ứng. Quản lý dây chuyền sản xuất. Lean six signma. Khoá đào tạo kaizen. Quản lý thẩm định dự án. Xây dựng kế hoạch sản xuất. Đào tạo Iso. Thống kê chất lượng 5S...

Copyright © 2020, Brain Coach, Inc.