Sáng 21 & 22/01/2021, BrainCoach đã hoàn thành khoá đào tạo Kỹ năng mua hàng nâng cao tại Công ty Cổ phần Diana Unicharm....