Ngày 18 và 19/03/2021, BrainCoach đồng hành cùng công ty Ajinomoto Việt Nam hoàn tất khoá học Quản trị mua hàng (Procurement Management) cho hơn 30 nhân viên và cấp quản lý tại Tp.HCM. Khoá đào tạo đã diễn ra đầy năng lượng thông qua làm bài tập nhóm, phân tích tình huống, đóng vai giả lập và thực hành lập kế hoạch theo công việc thực tế....