Trade Marketing

Trade Marketing là chức năng không thể thiếu ở bất kỳ công ty nào có hệ thống phân phối thông qua điểm bán. Hoạt động Trade Marketing là một mắc xích quan trọng của bộ ba hoàn hảo: Marketing – Trade – Sales. 

BrainCoach là đơn vị tư vấn và đào tạo hàng đầu về lĩnh vự Trade Marketing trong thời gian vừa qua. Chúng tôi đã tư vấn và đào tạo cho Acecook, Ranee, Unilever, Lavo, Vinasoy, Thạch Bích, Bia Dung Quất, Bia Heiniken, Bánh Givral, An Phước, Belluni, Valentino Creations, Paltal, Thái Tuấn, SJC, Canon, Coop mart…

Những chương trình tư vấn của BrainCoach:

  1. Chiến lược Trade marketing hàng năm
  2. Kỹ thuật trưng bày và giám sát trưng bày
  3. Kỹ thuật khuyến mãi trên kênh phân phối
  4. Các thức trả thưởng cho điểm bán
  5. Giám sát thị trường về trade marketing
  6. Chăm sóc điểm bán
  7. Báo cáo thông tin của trade marketing.

Vì Trade Marketing chính là “tai mắt” của ban lãnh đạo trong việc thu thập thông tin từ thị trường, nên rất cần chức năng trade marketing hoạch định chiến lược phát triển thị trường của công ty.

———————————————-

BrainCoach - Business Coaching

A member of BrainGroup

596 Nguyen Dinh Chieu, Ward 3, Dist. 3, HCMC, Vietnam

Hotline0909 016 368

Email: info@BrainCoach.vn