Những lỗi thường gặp của doanh nghiệp:

 1. Không có kế hoạch marketing hàng năm – AOP of Marketing.
 2. Không có kế hoạch phát triển nhãn hàng
 3. Không có định vị thương hiệu rõ ràng.
 4. Không phát triển sản phẩm đúng quy trình từ thị trường đến công nghệ.
 5. Không có chính sách giá và phân phối đồng bộ, để xãy ra xung đột kênh phân phối
 6. Đội ngũ marketing chưa đáp ứng được năng lực yêu cầu,…

Marketing là một hoạt động tiên phong trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. BrainCoach cung cấp các dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Kế hoạch Marketing với  quan điểm cùng doanh nghiệp khảo sát, hoạch định, triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing.

Hoạt động Marketing không tách rời với các hoạt động khác trong doanh nghiệp, đặc biệt với Sales, Tài chính, R&D… do đó chúng tôi luôn đề nghị các doanh nghiệp chọn lựa các giải pháp Marketing mang tính đồng bộ và phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

Các hoạt động tư vấn Marketing của BrainCoach:

 • Tư vấn nghiên cứu thị trường.
 • Tư vấn phân khúc thị trường và chọn lựa khách hàng mục tiêu.
 • Tư vấn định vị thương hiệu.
 • Tư vấn hoạch định chiến lược Marketing trên cơ sở chiến lược công ty.
 • Tư vấn lập kế hoạch Marketing tích hợp.
 • Tư vấn chương trình phát triển sản phẩm mới.
 • Tư vấn định giá sản phẩm.
 • Tư vấn phát triển phân phối và chính sách phân phối
 • Tư vấn chương trình chiêu thị: quảng cáo, khuyến mãi…
 • Tư vấn chương trình PR, Quan hệ báo chí…
 • Tư vấn chương trình chăm sóc khách hàng.
 • Tư vấn phối hợp tung sản phẩm mới.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ tư vấn:

———————————————-

BrainCoach Business Coaching

A member of BrainGroup

596 Nguyen Dinh Chieu, Ward 3, Dist. 3, HCMC, Vietnam

Hotline0909 016 368

Email: info@BrainCoach.vn