VẬN DỤNG MÔ HÌNH ASK TRONG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Mô hình ASK (Attitude - Skill - Knowledge) là mô hình phổ biến dùng để đánh gía năng lực đội ngũ. Doanh nghiệp thường ứng dụng mô hình ASK để triển khai các quy trình quản trị nhân sự, đánh giá cá nhân trong công việc cụ thể....

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ

Đào tạo năng lực đội ngũ, giải pháp giúp giảm chi phí cho doanh nghiêp. Đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, chất lượng, bộ máy cấu trúc tinh gọn là niềm ao ước của các Doanh nghiệp....

Copyright © 2020, Brain Coach, Inc.