Về chúng tôi

braicoach-2

 

BrainCoach là thành viên của BrainGroup, chuyên đào tạo thực tiễn dành cho doanh nghiệp,
mang tinh hoa quản trị thực hành đến với đội ngũ quản lý doanh nghiệp.

Đào tạo

(In-House Training)

Huấn luyện

(Coach)

Tư vấn

(Consultant)

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

(IN-HOUSE TRAINING)

Sứ mệnh giúp Doanh nhân, Doanh nghiệp phát triển bền vững, khẳng định vị thế kinh doanh trên thị trường.
Các chương trình đào tạo của BrainCoach được thiết kế, phát triển và thực hiện theo nhu cầu riêng của mỗi Doanh nghiệp.
Truyền nguồn cảm hứng cho Học viên, Giảng viên, Cán bộ phụ trách đào tạo và lãnh đạo Doanh nghiêp.
Các chương trình đào tạo được thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng TRONG và NGOÀI NƯỚC.

HUẤN LUYỆN (COACH)

CEO Coaching (1-1)

Là trợ thủ đắc lực cho CEO điều hành Doanh nghiệp. 

Manager Coaching (1-1)

Chương trình đột phá dành cho cấp
Quản lý, Lãnh đạo. 

Group Coaching (Nhóm)

Chương trình huấn luyện theo nhóm với các kỹ năng, kiến thức kinh doanh.

TƯ VẤN (CONSULTANT)


Copyright © 2020, Brain Coach, Inc.