Đào Tạo Kỹ Năng Kinh Doanh Cho Quản Lý Cấp Trung tại Ajinomoto

Ngày 28/08/2019 vừa qua, BrainCoach đã hoàn thành khoá đào tạo dành cho Công ty Ajinomoto Việt Nam về phương pháp đánh giá – phân tích Chương trình hỗ trợ thương mại. Chương trình dành cho hơn 20 quản lý cấp trung và nhân viên của Ajinomoto với mục tiêu đo lường, lượng hóa kết quả của hoạt động hỗ trợ thương mại và thiết lập mục tiêu marketing khả thi....

Braincoach Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Cho Saigon Food

Ngày 28/09/2019 BrainMark đã hoàn thành khoá đào tạo dành cho Công ty Saigon Food về kỹ năng làm việc nhóm. Chương trình dành cho 50 nhân sự cấp quản lý của Công ty. Chương trình còn có sự tham gia của Ban lãnh đạo Sài Gòn Food với vai trò là khách mời....

Braincoach Cung Cấp Dịch Vụ Đào Tạo Cho Novartis

Chương trình đào tạo xây dựng – triển khai chiến lược truyền thông số và ứng dụng Digital marketing cho Novartis Pharma Services AG tại TP.HCM diễn ra trong 5 buổi , bắt đầu từ 11/11/2019. Đối tượng tham gia gồm 25 marketing head, product manager and excutive trong toàn hệ thống trên toàn quốc của Novartis....

Copyright © 2020, Brain Coach, Inc.