Với tiêu chí Đồng hành cùng Doanh nghiệp, nâng cao năng lực đội ngũ, BrainCoach kết hợp với CLB Chuyện nghề nhân sự tổ chức buổi hội thảo HRBP & QUẢN TRỊ NHÂN SỰ tổ chức dành riêng các Anh/Chị chuyên trách lãnh vực Nhân sự (chuyên viên HR, HRBP, HRM, HRD,…)...