Workshop: HRBP & Quản trị Nhân sự

Với tiêu chí Đồng hành cùng Doanh nghiệp, nâng cao năng lực đội ngũ, BrainCoach kết hợp với CLB Chuyện nghề nhân sự tổ chức buổi hội thảo HRBP & QUẢN TRỊ NHÂN SỰ tổ chức dành riêng các Anh/Chị chuyên trách lãnh vực Nhân sự (chuyên viên HR, HRBP, HRM, HRD,…)...