Khóa học lập sẽ giúp Bạn có được những kiến thức cần thiết và tự tin để lập và triển khai một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, xóa tan áp lực, nỗi ám ảnh khi lập một kế hoạch kinh doanh....