Hình ảnh buổi chia sẻ “Vượt Khủng Hoảng với Chiến Lược Tối Ưu Hóa” - Trainer Nga Phạm

BrainCoach phối hợp với YBA chi hội Gia Định tổ chức buổi chia sẻ “Vượt Khủng Hoảng với Chiến Lược Tối Ưu Hóa: Mô Hình Kinh Doanh & Phân Khúc Khách Hàng” cho gần 50 CEO của các Doanh nghiệp. Buổi chia sẻ đã diễn ra trong không khí sôi nổi và tràn đầy năng lượng bởi diễn giả ThS. Phạm Thị Bích Nga - CEO công ty Đào Tạo và Tư vấn Doanh nghiệp BrainCoach....

Buổi chia sẻ "Vượt khủng hoảng với chiến lược tối ưu hóa" - Trainer Nga Phạm

BrainCoach - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Doanh nghiệp, phối hợp cùng đơn vị YBA chi Hội Gia Định tổ chức chương trình workshop kết nối với chủ đề: "Vượt khủng hoảng với chiến lược tối ưu hoá: Mô hình kinh doanh và Phân khúc Khách hàng". Buổi chia sẻ được dẫn dắt bởi diễn giả: Th.S Phạm Thị Bích Nga (Nga Phạm) - CEO Công ty BrainCoach...